Boekpresentatie te Brussel van Cahier 4 in de reeks Campus Gelbergen.

Als een individu in die mate problemen heeft dat er sociale zorg vereist is, dan gaat de beslissingsbevoegdheid naar verscheidene experts, zoals een rechter, een sociaal assistent(e), eenpsycholo(o)g(e) …Hoewel we niet twijfelen aan de essentiële inbreng van deze actoren, moeten we vaststellen dat het individu, maar ook diens omgeving, achter blijven zonder enige verantwoordelijkheid en dat ze geen vat hebben op cruciale beslissingen.

De methode die we «Eigen-Kracht-conferentie » noemen, vertrekt van het principe dat iedere persoon zich ook laat definiëren door zijn relatienetwerk, zijn familie en zijn vrienden. Deze personen kunnen sleutel-actoren worden richting het herstel van evenwicht voor het hulpbehoevende individu. De « Eigen Kracht-conferentie-methode » biedt een mogelijkheid om hen concreet te betrekken in het zoeken naar oplossingen.  

Bovendien, in een tijd waarin een groeiend aantal jongeren steeds meer oriëntatiepunten verliest, zeker wat betreft identiteit en religie, stelt de « Eigen Kracht-conferentie-methode » een vernieuwende aanpak voor. Zo zou ze tevens de werking van onze maatschappij nog meer kunnen democratiseren.

Om over de « Eigen Kracht-conferentie-methode » te discussiëren, nodigt Campus Gelbergen u uit voor een debat dat zal plaatsvinden op maandag 11 april, van 19-21u., in het Open Talentenhuis Zinnema, Veeweidestraat 24-26, 1070 Brussel (Anderlecht).

Het debat vindt in het Frans plaats, vragen kunnen in het Nederlands gesteld worden.  U vindt hier de link van de Franstalige uitnodiging.

info

Datum en locatie

Maandag 11 april, van 19-21 u., Zinnema Foyer, Veeweidestraat 24-26, 1070 Brussel (Anderlecht)

Gratis toegang, wel vooraf inschrijven

Sprekers:

  • Catherine Schnitzer, voorzitster van de vzw Eigen Kracht-conferenties,Conférences par Soi-même
  • Dyab Abou Jahjah, voorzitter van Movement X en columnistbij de Standaard
  • Mohsin Mouedden, voorzitter van de organisatie « De vredesambassadeurs »
  • Philippe Delstanche, gastprofessoraan de VUB en auteur van « Naar een solidair leiderschap: de sociocratie, een nieuwe dynamiek om organisaties te beheren. »

 Candice Vanhecke (onafhankelijk journalist), moderator

Mirjam Beyers, auteur van het boek “Eigen Kracht-conferenties, burgers aan zet”, zal aanwezig zijn om haar boek te signeren.