In 2013 is de Campus gestart met de Cahiers Campus Gelbergen. Deze reeks is vooral een weergave van de thema’s die in de verschillende lezingen, collegereeksen en workshops van Campus Gelbergen aan bod komen. Verder vindt u hieronder eveneens een uitgebreide lijst waarin ook de publicaties van voor 2013 te vinden zijn.

De boeken zijn zowel te bestellen bij Campus Gelbergen als via de boekhandel of uitgeverij.

De poriën van de economie

De problemen waarmee Europa sinds de economische crisis worstelt, confronteren ons meer dan ooit met de vraag naar de verhouding tussen economie en politiek. De samenhang van de samenleving is niet langer louter economisch te begrijpen, noch louter politiek. Deze poreusheid biedt mogelijkheden. lees meer

Conférence par Soi-même, la parole au citoyen

Conférence par Soi-même est un modèle de prise de décision ayant l'ambition de garantir le droit de citoyen de devenir (de nouveau) le véritable propriétaire de sa demande d'aide ainsi que de garder la mainmise sur les solutions envisagées. lees meer

Over leven in werk

De crisis die onze politici bezig houdt, is een andere dan die wij, eenvoudige stervelingen, ervaren. Bij ons gaat het niet om de 3%-norm of een verlaging van de rating op de financiële markten. Crisis komt bij ons hard en concreet aan. lees meer

Het wordende denken

De wereld verandert. Alleszins wordt de wereld kleiner en hebben wereldburgers (in-)direct meer met elkaar te maken. Media leveren 24 uur per dag informatie aan die de wereldburger voortdurend confronteert met wat zijn naaste meemaakt, van honger tot verlies, van genot tot megawinst. lees meer

Kritiek als desorganisatie

In dit boek wordt de vraag welke kritische rol bedrijfsethiek in de toekomst mogelijk kan vervullen, op basis van de analyse van het begrip kritiek als institutionele en individuele ethos. lees meer

Wil de ethische expert opstaan?

Het debat rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen woedt in volle hevigheid en begrippen als MVO, Triple P (People, Profit, Plonet), CSR (Corporate Social Responsibilty), SRI (Social Responsible Investing) kunnen inmiddels op een zekere bekendheid rekenen. Maar hoe staat de bedrijfsethiek ervoor? lees meer

Hoe vrij is de markt zonder (spirituele) grenzen?

Het begin van de 21 ste eeuw is getekend door een golf van terreur. Het versplintert het ooit gewaande westerse veiligheidsgevoel en het genereert angst. Een nieuwe angst die anderzijds bevestigd wordt door een totaal andere bedreiging: de nabije overstroming van de aarde en haar rijkdommen. lees meer

Debat 21 - II

Deze uitgave vormt de neerslag van een debattenreeks Toekomst van het onderwijs waaraan werd meegewerkt door vertegenwoordigers uit het onderwijswereld. Elk thema wordt vanuit onderwijsbeleid, onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk belicht. lees meer

Debat 21 - I

In de reeks Debat 21 zijn de lezingen en debatten de in de Academie plaatsvonden, gebundeld. Debat 21-I betreft de eerste vijf symposia. Thema´s die besproken worden in dit eerste boek, gaan van kunst en filosofie naar psychiatrie, democratie, biologie en kwantumfysica. lees meer

Grens ´94, grenzen van mensen

Dit boek geeft een overzicht van de grens- en cultuuroverschrijdende problemen die ons aan het einde van de twintigste eeuw met rasse schreden tegemoet treden, vanuit een zeer gevarieerde en soms onvoorspelbare invalshoek. lees meer

Conflict en inter-esse

Dit boek maakt gebruik van verschillende vormen om het onvermogen van mensen ´uit te drukken wat er in hen omgaat` op te sporen en te verstaan. Welke historische, maatschappelijke, lichamelijke en persoonlijke factoren spelen daarin een belangrijke rol? lees meer

Ontbinding van affectie

Sprookjes en mythen kunnen steeds opnieuw verstaan worden. In dit boekje zijn Roodkapje en Odysseus metaforen die ons uitnodigen alsnog, en opnieuw anders naar "het verhaal dat wij zijn" te kijken. lees meer