Voorbij de diagnose: Ervaringen van volwassenen met autisme

20.03.18 | 20:00 - 22:00
Het recent verschenen boek 'Voorbij de diagnose' van Kristien Hens & Raymond Langenberg (Garant, 2017) schetst een perspectief op het toeleven naar, het verwerken van en het leven met een ASS-diagnose via de ervaringen van een 20-tal volwassenen die dit proces doorliepen of nog doorlopen. lees meer

Economie en religie door Gido Berns

collegereeks
20.05.17 | 10:30 - 13:00
Is economie eindeloos? De ecologische crisis stelt aan eindeloosheid een meedogenloze grens. Aan onze onverzadigbare begeerte? Samen met filosoof Gido Berns onderzoeken we in hoeverre een religieuze houding de menselijke worsteling met (on)eindigheid tot begrip kan brengen. lees meer

Slotdebat: Senioren op eigen kracht

10.01.17 | 19:30
"Moet ik het alleen doen?" Als ik op eigen kracht verder wil heb ik dan recht op zorg? Er is een spanning tussen een recht op ondersteuning en een plicht om je netwerk in te schakelen: moeten we eerst ons eigen netwerk aanspreken voor we professionele hulp mogen inschakelen? lees meer

De poriën van de economie

De problemen waarmee Europa sinds de economische crisis worstelt, confronteren ons meer dan ooit met de vraag naar de verhouding tussen economie en politiek. De samenhang van de samenleving is niet langer louter economisch te begrijpen, noch louter politiek. Deze poreusheid biedt mogelijkheden. lees meer

Rusteloosheid

boekvoorstelling
17.05.16 | 18:30 - 19:30
Onze tijd wordt ‘obees’; we proppen alles vol en zijn niet langer in staat om te lummelen of werkelijk niets te doen. Maar is die rusteloosheid werkelijk een probleem, of is het juist een van onze voornaamste drijfveren? In weerwil van alle pleidooien breekt dit boek een positieve lans. lees meer

Conflict, singulariteit, vriendschap

lezing
19.12.15 | 10:00 - 13:30
In tweespraak zetten Catherine Schnitzer en Gido Berns een al enige jaren geleden begonnen gesprek verder. Centraal in dit debat staat de vraag naar de mens, in het bijzonder de hedendaagse mens levend in een democratische samenleving in een tijdperk van globalisering. lees meer

Voorbij de diagnose

debat
12.12.15 | 10:30 - 13:00
Het stellen van een psychische of psychosomatische diagnose is een zeer fijnzinnig en complex proces. Een persoonlijke getuigenis met de diagnose Asperger waarbij met psychiater Dirk De Wachter dit thema wordt bevraagd en het debat wordt aangegaan met het publiek. lees meer

Ongelijkheid

debat
09.12.15 | 20:00 - 21:30
Theorieën rond het thema ongelijkheid worden gescherpt aan ongelijke praktijken, kortom een debat met scherpe kanten. lees meer

Boekenbeurs - Over leven in werk

lezing
31.10.15 | 15:00 - 16:00
Suzan Langenberg & Hans Wesseling, auteurs, spreken op 31 oktober van 15-16 uur op de boekenbeurs Antwerpen over het boek ‘Over leven in werk’. U vindt hen op het Oranje podium, Hal 3. lees meer

Erkenning III

collegereeks
30.05.15 | 14:00 - 17:00
Tijdens deze bijeenkomst zullen Silvain Keuleers en Anouschka Klestadt dit onderwerp samen met het publiek verder uitdiepen. Diegenen die de eerste twee bijeenkomsten hebben bijgewoond, weten dat dit een lezing is om niet te missen! lees meer

Ironie II

collegereeks
16.05.15 | 14:30 - 17:00
In de reeks “Ironie” onderzoeken we wat ironie in onze tijd kan betekenen. Is ons leven dubbel-zinnig, meer-zinnig, waan-zinnig… Wie zal het zeggen? Hoe het ook zij: ironie houdt de mens alert. Centrale gast tijdens deze bijeenkomst is Franco Musarra, professor emeritus Italiaanse literatuur. lees meer

Ronde tafel 2: Democratie

debat
02.05.15 | 09:00 - 13:30
Deze Ronde Tafel was gericht op het verkennen van de rol van Brussel in het stimuleren van een samenleving gebaseerd op het erkennen van verschil. Gesprekpartners waren Philippe Van Parijs en Dyab Abou JahJah. lees meer

Fototentoonstelling 'Metropool Brussel-Bruxelles'

tentoonstelling
01.05.15 | 09:00 - 19:30
Een stad kan niet gedacht en voorgesteld worden door enkel te vertrekken vanuit haar inwoners, vanuit hun gezichten. Ook laat de stad zich niet herleiden tot een opeenvolging van gebouwen en infrastructuren. Tussen beide moet het mogelijk zijn om het spoor, de schaduw, de "holte" te zoeken ... lees meer

Barricades in kunst en politiek

debat
27.04.15 | 20:00 - 22:00
1968: de barricades op. Studentenprotesten, de theaterwereld op zijn kop, grensverleggende kunst, flower power. Alles is mogelijk. 2015: hoe staat het met de barricades? Bezuinigingen op cultuur, studentenprotesten, armoede, crisis. Subsidies worden afgebouwd, cultuurcentra krijgen minder ... lees meer

Democratie en singulariteit

lezing
07.03.15 | 10:30 - 13:00
In welke staat bevindt zich onze democratie? In deze tweede jaargang van de debat- & lezingenreeks rond 'In de ban van Democratie' belichten we de versplintering - of moeten we spreken van opheffing? - van de publieke ruimte. lees meer

Je moet je leven veranderen

debat
18.02.15 | 20:00
Hedendaagse neurowetenschappen onderstrepen deze mogelijkheid tot zelf-verandering, maar waar liggen de grenzen van de menselijke plasticiteit? Hoeveel invloed kan de mens op zichzelf uitoefenen binnen een constante veranderende omgeving? lees meer

De tijd van Piketty

lezing
06.12.14 | 10:30 - 12:30
30 oktober was het zover. Dan verscheen de Nederlandse vertaling van het geruchtmakende boek van Thomas Piketty. Bij lezing dringt zich hoe langer hoe meer de vraag op naar de rol en de aard van de tijd in de economie. lees meer

Info-minderen

debat
24.11.14 | 20:00
Informatie stroomt per seconde toe. Welke informatie komt van wie, van welk kanaal en met welke waarheidsclaim? En … Wat moeten we ermee? lees meer

Ironie

collegereeks
25.10.14 | 14:00 - 17:00
Ironie houdt de denkende en sprekende mens alert. Of is de alerte mens per definitie een ironist? Hoe het ook zij, in onze zoektocht naar betekenis en relationele oriëntatie is ironie een even essentieel als ongrijpbaar gegeven. lees meer

Arm verb(l)indt rijk?

lezing
11.06.14 | 20:00
Het vraagstuk “arm versus rijk” is iets dat ons al eeuwenlang bezighoudt. Van de Christelijke deugd om rijkdom te delen en de armen bij te staan tot de maatschappelijke verheerlijking van statussymbolen en overvloed. lees meer

Ons geld

debat
26.05.14 | 20:00
Wat er met ons geld gebeurt weet niemand. Geven we de schuld aan ‘het systeem’? Ondertussen maken we er met zijn allen wel deel van uit … lees meer

Duurzaamheid: Wonen, Werken en op de Weg

lezing
24.05.14 | 14:30 - 17:30
Tijdens deze dag zal in het groene huis gesproken worden over een aantal facetten van duurzaam leven. Waar kunnen wij ons "steentje" bijdragen, en wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied? Drie onderwerpen staan centraal: de elektrische auto, het duurzame huis en duurzaam personeelsbeleid. lees meer

Eigen Kracht-conferenties, burgers aan zet

boekvoorstelling
23.01.14 | 14:30
Mensen hebben de neiging zich te isoleren als ze medische, psychische of relationele problemen krijgen. Een Eigen Kracht-conferentie vertrekt echter van het netwerk van de hulpvrager en ondersteunt hem bij het vergroten van zijn kring. Daardoor vergroot ook het draagvlak en de slaagkansen. lees meer