Over de auteur
Leo Beyers (1933-2012) was acteur, regisseur en filosoof. Vlak na de Tweede Wereldoorlog werkte Leo Beyers op jonge leeftijd als slagersjongen op leercontract. Vanaf zijn 24ste maakte hij de overstap naar het theater. Na het conservatorium in Antwerpen en Studio Herman Teirlinck volgde een carrière als toneel-, televisie- en filmacteur, (opera)regisseur en docent. Begin jaren zeventig gaf hij gedurende een korte periode leiding aan De Nieuwe Komedie in Den Haag. In 1981 moest hij vanwege zijn gezondheid een punt zetten achter zijn theatercarrière. Dit was tevens het moment waarop hij zijn dramaturgische blik op de filosofie integreerde in zijn werk. Leo Beyers was de inspirator van Campus Gelbergen (vanaf 2010), voorheen Academie Leo Beyers voor Kunsten en Leefwetenschappen (1995-2010). Zijn communicatieanalyseonderzoek vormde de inhoudelijke basis voor de Campus. Zijn expertise is terug te vinden in de filosofie, drama en analyse van hoe? en waarom zo? wij communiceren.

Over dit boek
De wereld verandert. Alleszins wordt de wereld kleiner en hebben wereldburgers (in-)direct meer met elkaar te maken. Media leveren 24 uur per dag informatie aan die de wereldburger voortdurend confronteert met wat zijn naaste meemaakt, van honger tot verlies, van genot tot megawinst. De wereldburger is, meestal ondanks zichzelf, partij geworden in de levens van naasten zonder dat hij ze ‘kent’. Noch het establishment, noch de familie, noch de politieke elite, noch het economisch gewin kan de wereldburger ontslaan zijn eigen antwoord te formuleren op kwesties waarin hij rechtstreeks betrokken is als ingezetene van een land in oorlog, honger, welvaart, crisis of als lid van een familie in conflict… Dit gegeven legt een onmiskenbare druk op de kwaliteit van communicatie: hoe communiceren wij? Wat zeggen wij aan wie veraf is, aan wie dichtbij staat? Hoe zien wij de ander? Welke eisen leggen we onszelf op en hoe staat dit in verhouding tot een relatie met de ander? Als het andere voortdurend op onze huid zit… hoe denken we het andere?

Dit boek brengt de tussen 1990 en 2000 gepubliceerde artikelen van Leo Beyers samen, artikelen die een resultante waren van zijn onderzoek naar intermenselijke communicatie.

De relevantie van deze artikelen, voortgekomen uit een praktijk van gespreksvoering, ligt vooral in de kwestie van verantwoordelijkheid die steeds opnieuw besproken en belicht wordt. Wat betekent ‘antwoorden’, hoe verloopt dit in de communicatie en welke feitelijke, morele en emotionele omstandigheden hebben invloed op of ‘het antwoordende oordeel’ wel of niet gebeurt?

Inhoudstafel

info

S. Langenberg
Het wordende denken van Leo Beyers  (Cahiers Campus Gelbergen, nr. 3)

Jaar: 2014 - verschijnt in december
Garant Uitgeverij
ISBN: 978-90-441- 3245-8
Aantal pagina's: ca. 225
Prijs: ca. € 25,00

bestellen mogelijk vanaf december