Tijdens het academiejaar 2012-2013 schonk professor Nicholas Rast aan de zangklas van Lena Lootens een « Abschrift » uit 1835 die 21 liederen van Franz Schubert bevat.  De zangklas besloot om de bundel in zijn geheel in te studeren en te interpreteren. Naar aanleiding daarvan heeft Nicholas Rast verscheidene masterclasses gegeven, gewijd aan de analyse van de stukken. Zo konden de leerlingen hun kennis en hun interpretatie van deze werken verdiepen. Vervolgens hebben de studenten alle werken uit het kostbare « Abschrift » opgevoerd in het MIM (Muziekinstrumentenmuseum) in een eigen frisse regie.

Na het succes van dit concert en door het enthousiasme van de verschillende betrokkenen bij het project, ontstond het idee om een CD op te nemen met deze 21 liederen.
Verschillende studenten, zangers, pianisten en gitaristen van het conservatorium alsook doctor N. Rast en mevrouw Lena Lootens hebben uiteindelijk samengewerkt om dit project op poten te zetten met de steun van het Koninklijk Conservatorium Brussel. De realisatie van een dergelijk project brengt echter heel wat kosten met zich mee.

Als dit project u aanspreekt en u graag zou bijdragen aan de realisatie ervan, zijn er twee mogelijkheden. U kunt de CD aanschaffen in voorverkoop door de som van €10 per cd (+ €3 voor verzendingskosten) te storten op rekeningnummer 097-31113421-89 op naam van mevrouw Lena Lootens 3210 Lubbeek, met vermelding van het verzendadres en het aantal CD’s dat u koopt.  Ofwel kunt u een vrije schenking doen op hetzelfde rekeningnummer. Als u de CD heeft besteld, zal deze via aangetekende zending naar u opgestuurd worden zo spoedig mogelijk na de release.

Alle medewerkers en uitvoerders bedanken u bij voorbaat voor uw steun aan dit mooie en ambitieuze project.

info

  • Artistieke leiding: Lena Lootens, Nicholas Rast
  • Zangers: Mariella Baier, Laure Beyers, Laure Campion, Aurélie Castin, Sarah Defrise, Esther Kouwenhoven, Yu Cheng Lu, Eurydice Novak, Gilles Thomas, Andreas Reindl
  • Pianoforte: Katarzyna Hajduk, Sayuri Nagoya
  • Piano: Laure Campion, Lucia Zarcone
  • Gitaristen: Yiannis Efstathopoulos, Luca Isolani