In deze derde bijeenkomst in de reeks zal het thema "erkenning" verder worden verkend.

Het begin van de dag zal worden ingeleid door filosoof Silvain Keuleers, die - aan de hand van o.m. Emmanuel Todd - het thema erkenning zal onderzoeken.

  • de manieren waarop heel concrete verwantschapssystemen mogelijke paden van erkenning uittekenen, bemoeilijken of uitsluiten, en zelden voor iedereen op dezelfde manier;
  • hoe verwantschapssystemen zich op politiek vlak consolideren in instituten, wetgeving, instellingen en ideologieën;
  • wat er gebeurt wanneer een verwantschapssysteem exclusief of sterk dominant is en wat wanneer mensen met verschillende systemen elkaar minstens (moeten) tolereren.   

Door te observeren hoe anderen observeren, hoe ze elkaar observeren, erkennen en herkennen, hoe ze dat ook met ons doen, komen we misschien dichter bij erkenning. Maar zonder absolute waarborg.

Aansluitend verzorgt ontwikkelingspsychologe en adviseur Anouschka Klestadt een bijdrage omtrent het thema erkenning in een dagelijkse praktijk.

Zij gaat zich concentreren op alledaagse werksituaties waarin (gebrek aan) erkenning een thema lijkt te zijn dat actoren beweegt of immobiliseert. Erkenning geven en krijgen binnen een arbeidscontract reikt verder dan wat er bij het sociaal overleg is onderhandeld. Een instrumentele en materiële concretisering van erkenning in salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden is onvergelijkbaar met de menselijke handeling die erkenning vraagt. Situaties van erkenning, miskenning, ontkenning kunnen een mensenleven tekenen en hebben een grote impact op alle domeinen waarop de persoon zich begeeft en dus ook haar werksituatie. Vanwege de wederkerigheid die eigen is aan erkenning raken deze situaties meerdere personen. Wij ontkomen dan niet aan elkaar, ook als het gesprek onmogelijk lijkt. Wat heeft erkenning te maken met spreken en emancipatie? En wat als men niet tot spreken komt?

Deze vragen worden belicht op grond van het werk van Colwyn Trevarthen en Leo Beyers.

info

sprekers
Silvain Keuleurs, filosoof
Anouschka Klestadt, ontwikkelingspsychologe en adviseur

locatie
Campus Gelbergen

prijs
€ 20 gewoon tarief, € 10 voor studenten en gepensioneerden