Eigen Kracht-conferenties, burgers aan zet is een leidraad bij het begrijpen en gebruiken van Eigen Kracht-conferenties voor gezinnen. Tijdens een Eigen Kracht-conferentie maken mensen samen met familie en bekenden een plan voor de toekomst. Zij worden voor de organisatie van de conferentie geholpen door een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator.

Een Eigen Kracht-conferentie is een besluitvormingsmodel, waarbij de regie voor het oplossen van een probleem ligt bij diegene die in een moeilijke situatie zit. Samen met het netwerk van buren, familie en vrienden stellen zij een plan op hoe zij de situatie aanpakken en oplossen.

Mensen hebben de neiging zich te isoleren als ze medische, psychische of relationele problemen krijgen. Een Eigen Kracht-conferentie vertrekt echter van het netwerk van de hulpvrager en ondersteunt hem bij het vergroten van zijn kring. Daardoor vergroot ook het draagvlak en de slaagkansen voor de hulpverlening.

Maar Eigen Kracht-conferenties zijn meer dan dat; door de focus niet te leggen op de problemen, maar op de kracht van de familie en het sociaal netwerk wijzigt de positie van de hulpvrager. Hij wordt van afhankelijke hulpvrager een persoon met versterkte mogelijkheden om keuzes te maken. Door de verantwoordelijkheid voor het probleem en de mogelijke oplossingen terug te leggen waar het hoort, worden burgers actief uitgenodigd te participeren aan onze samenleving.

Deze middagconferentie biedt een leidraad bij het begrijpen en gebruiken van Eigen Kracht-conferenties.

Volgende deskundigen nemen deel aan het debat :

  • Professor dr. Bea Cantillon, doctor in de Politieke en Sociale wetenschappen, is gewoon hoogleraar en directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck aan de Universiteit Antwerpen.
  • Rob van Pagee is oprichter en directeur buitenland van de Eigen Kracht Centrale in Nederland.
  • Ludo Serrien, socioloog, is directeur bij het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.
  • Mirjam Beyers is betrokken bij het uitvoeren en implementeren van Eigen Kracht-conferenties in België. Ze is medeverantwoordelijk voor het beleid en voor de opleiding en coaching van de onafhankelijke Eigen Kracht-coördinatoren. Ze is auteur van het boek Eigen Kracht-conferenties, burgers aan zet.

info

Deelnemen is gratis, aanmelden is noodzakelijk via Garant: klik hier voor de verdere details en inschrijving