Tijdens de 29th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care (19-22 Augustus, Gent) zullen Goedele Vandersloten en Fleur Beyers namens de Campus een bijdrage leveren. Het thema van dit jaar is Medicalisation.

Hun benadering van dit thema zal gericht zijn op de ethische dilemma’s die naar voren komen bij palliatieve sedatie. Zij zullen onderwerpen aansnijden als: waardig sterven, de medicalisering en institutionalisering van het stervensproces en de plaats die het stervensproces inneemt in de maatschappij. Deze kwesties zullen onder andere besproken worden aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden.

Goedele Vandersloten zal spreken vanuit haar ervaring als Psycholoog in een Palliatief Support Team. Fleur Beyers zal zich in dit onderzoek focussen op de theoretische analyse vanuit bio-ethisch perspectief.

info

Alle verdere info via www.espmh.org