Oxford University, 9-12 juli, 2015

Suzan Langenberg gaat van 9 tot 12 juli 2015 Diversity – Campus Gelbergen vertegenwoordigen tijdens een conferentie georganiseerd door Philosophy of Management in Oxford. Samen met Hans Wesseling geeft ze een lezing rond de veranderende visie op organisaties. Het werk van de organisatiepsycholoog Karl Weick vormt in deze bijdrage een belangrijk uitgangspunt. Met name zijn gedachte van de ‘grondeloosheid’ van een organisatie is zeer actueel en een antwoord op het onvoorspelbare karakter van de levensvatbaarheid van organisaties in turbulente tijden.

Want: wat is een organisatie? Waar bestaat zij uit? Uit haar product, haar imago, haar mensen, haar structuur? Organisaties in de 20e eeuw hebben een vergaande ontwikkeling doorgemaakt: van een sterk technische benadering tot een menselijke benadering, er steeds vanuit gaand dat een organisatie ‘bestaat’, een ‘gefixeerde entiteit’ is, een ‘materialiteit’ heeft, beschreven kan worden, ‘leefbaar’ is. Is dat zo?

In de 21e eeuw nemen organisaties andere vormen aan: ze versmelten, vermeerderen, komen op en verdwijnen even snel.

info

U vindt de abstract van onze lezing hier:
Proposal abstract Oxford 2015.

Het artikel zelf is te raadplegen na 12 juli, na deze conferentie.

Meer info over de conferentie: Philosophy of Management Conference 2015