i.s.m. Centrum voor Economie en Ethiek KU Leuven

Gesprek met Rik Torfs (rector KU Leuven) en Karl Dittrich (voorzitter VSNU, Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten), begeleid door Suzan Langenberg (Campus Gelbergen).

De laatste tijd trekt het thema ‘universiteit’, het bastion van wetenschappelijk onderzoek, negatieve publiciteit. Het gaat dan over beleid, bureaucratie, monopolisering, rankings, commercialisering, prestatiedruk, plagiaat, bèta-alpha spanning … Deze discussies zijn niet nieuw. De accenten verschuiven enkel.

De financiering en commercialisering van wetenschappelijk onderzoek is niet enkel een economische aangelegenheid maar domineert tegelijkertijd de evolutie van de samenleving. Daarom …

Wat is er mis met de universiteit? Is er iets mis? Faalt het instituut universiteit? Falen de bestuurders? Is het wel een bestuurlijke kwestie of is de crisis in het wetenschappelijk onderwijs een gevolg van een sterk veranderende internationale context? Knagen omgevingsfactoren aan de ankers van de humboldtiaanse idee dat de universiteit dé neutrale plaats moet zijn waar intellectuele vrijheid in functie van kritisch wetenschappelijk onderzoek gewaarborgd is? Is deze uitgangspositie nog wel reëel? Zo ja, dan moet deze geherwaardeerd worden. Zo nee, is er dan wel sprake van een crisis?

Staat het instituut universiteit niet gewoon voor een volgende fase waar het doorheen moet? Is het discours over de toekomst van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs enkel een verantwoordelijkheid voor de universiteit? Is het geen zaak meerdere actoren een zichtbare rol te geven in dit debat?

Deze en andere vragen zullen aan bod komen in dit gesprek waarvan het thema aan actualiteit niet lijkt in te boeten.

info

locatie
Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen
KU Leuven
auditorium Van der Eecken (lokaal 02.28)
Naamsestraat 69, Leuven

sprekers
Rik Torfs, rector KU Leuven
Karl Dittrich, voorzitter VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten)
begeleid door Suzan Langenberg (Campus Gelbergen)

prijs
toegang gratis, wel graag vooraf inschrijven

i.s.m. Centrum voor Economie en Ethiek KU Leuven