In welke staat bevindt zich onze democratie?

In deze derde jaargang van de debat- & lezingenreeks In de ban van democratie willen we tot een concretisering komen .

In tweespraak zetten Catherine Schnitzer en Gido Berns een al enige jaren geleden begonnen gesprek voort over democratie. Beiden spreken eerst elk een uur, een korte interactie met het publiek inbegrepen. Daarbij zullen ze beginnen met een uiteenzetting van hun uitgangspunten. Centraal daarbij staat de vraag naar de mens, in het bijzonder de hedendaagse mens levend in een democratische samenleving in een tijdperk van globalisering waar economische determinanten zwaar wegen. Hebben we hier te maken met individuen die hun eigenbelang nastreven zoals neoliberalen bepleiten, of dient individualisme niet verward te worden met de noodzaak iemand te zijn die radicaal anders is dan een ander? Vervolgens zullen zij zich afvragen hoe in dat geval een samenleving eruit ziet. Hoe kan iemand met een ander iemand samenleven? Is de politieke structuur van zo'n samenleving gebaseerd op vriendschap, op wederzijdse kritiek? De uiteenzetting van Catherine Schnitzer draagt als titel "Conflict, een politieke attitude?" en deze van Gido Berns "Singulariteit en vriendschap". Na de twee lezingen volgt een discussie, eerst tussen beide sprekers en daarna met en tussen de aanwezigen.

Ter afsluiting een muzikaal programma gebracht door pianist Florestan Bataillie en mezzo-sopraan Laure Beyers: G.Mahler, Lieder eines fahrenden Gesellen en uit: das Knaben Wunderhorn, Wo die schönen Trompeten Blasen. Van R. Schumann, die beiden Grenadiere en van C. Loewe, Edward.

 

info

locatie
Campus Gelbergen

sprekers
em. prof. Gido Berns, filosoof
Catherine Schnitzer, criminologe en bestuurskundige

muziek
Florestan Bataillie, piano
Laure Beyers, mezzo sopraan

prijs
basis: 20 €
reductie: 10 € (studenten en gepensioneerden)