Suzan Langenberg & Hans Wesseling, auteurs, spreken op 31 oktober van 15-16 uur op de boekenbeurs Antwerpen over het boek ‘Over leven in werk’. U vindt hen op het Oranje podium, Hal 3.

Over het boek

De crisis van 2007-2008 lijkt enkel de robotisering van onze samenleving en van onze werkrelaties te versterken. De verschillende crises zoals die van de vluchtelingen, de legitimatiecrisis van de Europese Unie, de grote werkloosheid onder jongeren in vele landen en de globale milieuproblematiek, leiden tot breuken met vaste waarden die het samenleven en werk tot nu toe in stand hielden. Het nieuwe is geen logisch gevolg van wat achter ons ligt: het doet zich voor als nieuw zonder voorgaande. Het is bijvoorbeeld niet geheel voorspelbaar wat de technologie op termijn gaat betekenen voor menselijke verhoudingen en voor de organisatie van werk. Maar om nu het onbeheersbare enkel in een format van meten = weten onder controle te krijgen leidt anno 21ste eeuw tot een vervreemding van werkkracht.

De artikelen in deze bundel Over leven in werk verkennen de rol van Human Resources Management  in een sterk veranderende omgeving. Dit gebeurt binnen de morele dimensie waarin de HR-professional zich hoe dan ook begeeft. Verschillende intermediaire rollen tussen werknemer en werk worden besproken: de arbeidsbemiddelaar, de evaluator, de selectie- en wervingsadviseur, de opleider, de klokkenluider. Dit gebeurt via de introductie van begrippen als gastvrijheid, moed, integriteit, schuld, eerlijkheid.

Het boek beoogt met name professionals uit de HR-discipline in staat te stellen zich opnieuw te oriënteren en daardoor een herpositionering in de organisatie aan te gaan. Via de HR-discipline (her-)oriënteert de werknemer zich en over-leeft hij in zijn werk.  

Hans Wesseling (Denkfabriek HR&Ethiek) en Suzan Langenberg (Campus Gelbergen) werken sinds enige tijd samen rond de plaats van Human Resources Management in de organisatie.

info

Alle info over de Boekenbeurs vindt u via deze link Boekenbeurs Antwerpen 2015.