door Luc Hoebeke en Gido Berns

Job, zo lezen we in het Oude Testament, was "de rijkste man van heel het oosten".Totdat hij beproefd werd en hij al zijn rijkdommen, nageslacht en ten slotte zelfs zijn gezondheid verloor. Zijn vrienden komen hem opbeuren doch hun woorden worden al snel verdachtmakingen: wie door zoveel rampspoed wordt getroffen moet wel een fout begaan hebben. Tegen dit soort beginselen en vanzelfsprekend-heden verzet Job zich hevig. Hij blijft zijn onschuld betuigen en klaagt zelfs God aan. Dan grijpt God in en schenkt hem zijn rijkdom, gezondheid en een nieuw nage-slacht terug, omdat niet zijn vrienden maar alleen "Job recht van Hem heeft gesproken".

Wat gebeurt er eigenlijk in dit boek?  Hoe verhouden er zich rechtvaardigheid, beginselen en rijkdom? Centraal in deze discussie staan de hoofdstukken 20 en 21 uit het boek Job.

Gido Berns zal ze eerst bij u inleiden. Hij zal er op wijzen dat de inzichten uit Job ook terug te vinden zijn bij moderne auteurs, zoals Smith, Marx, Weber, Derrida en Levinas. Daarna zal Luc Hoebeke de aangeraakte thema’s toelichten aan de hand van enkele citaten uit het boek Job. Hij zal daarbij haar draagwijdte voor de hedendaagse samenleving vanuit de Hebreeuwse hermeneutische traditie ter discussie stellen.

info

locatie
Campus Gelbergen

sprekers
Gido Berns
is emeritus hoogleraar filosofie van de economie. Binnenkort komt de Nederlandse vertaling van zijn boek Porosité uit.

Luc Hoebeke was organisatieadviseur en is een kenner van het Hebreeuws

prijs
basis: 20 €
reductie: 10 € (studenten en gepensioneerden)