Als ik op eigen kracht verder wil heb ik dan recht op zorg? Er is een spanning tussen een recht op ondersteuning en een plicht om je netwerk in te schakelen: moeten we eerst ons eigen netwerk aanspreken voor we professionele hulp mogen inschakelen? Familieleden, buren, vrienden en kennissen kunnen zich engageren om mij te begeleiden, op te vangen en te verzorgen. Dat klinkt normaal. Maar is dat echt zo? Beschikt ieder wel over zo’n netwerk? En wie gaat dan beslissen? 

Vermaatschappelijking van de zorg vraagt een groot engagement van de burger.  Om onze welvaartssamenleving  te redden moeten we allemaal een tandje bijzetten en langer werken. Tijd maken voor een (zorgbehoevende) senior, al dan niet als mantelzorger, is alles behalve een evidente zaak geworden.  

Eigen Kracht Senioren is een project dat gedurende 2 jaar onderzocht of Eigen Kracht- conferenties hier een oplossing kunnen bieden. Met de hulp van een  goed ondersteunde vrijwilliger roept een senior een vergadering bijeen waar informele hulp en kennis uit het netwerk gecombineerd kan worden met het aanbod van professionele diensten. Hij of zij blijft het laatste woord hebben, steunend op de eigen kring en op hulpverlening waar nodig.

Sprekers:

Prof. B. Hubeau, UA
M. Beyers, EKC
J. De Muynck, Zorgbedrijf

info

Locatie
Kammenstraat 81
2000 Antwerpen