In het hageland, temidden van het groen vrijmoedig en niet bedreigd, hebben we samen met Luc Van Liedekerke, intensief gediscussieerd over 'the commons'. Staat het gelijk aan de publieke ruimte, aan de lucht, de straat, de beek, het bos dat van ons is? Van ons allemaal? Kortom de ruimte die we zonder toestemming mogen binnen gaan en gebruiken? 'The commons' omvat veel meer dan de definities waaronder het 'vrij toegankelijke' gerangschikt kan worden. Wat tijdens de uiteenzetting en de uitgebreide discussie daarna vooral duidelijk werd is dat the commons ontstaan vanuit schaarste: schaarste aan water, mobiliteit, elektriciteit, verzekering, schone lucht... de schaarste aan bronnen noodzakelijk voor het leven maakt dat mensen zich - ongeacht - gaan organiseren en onderlinge afspraken gaan maken waarbij men weliswaar controleert maar niet monopoliseert. Het is een ruimte die gecreëerd, en tegelijkertijd gerespecteerd wordt omdat betrokkenen er allen belang bij hebben. Monopolisering leidt steeds tot onleefbaarheid voor bepaalde groepen: Nestlé die het water opeist in het Zuid-afrikaanse Durban hetgeen een cholera-epidemie heeft veroorzaakt onder de lokale bevolking, is het effect van monopolisering. Dit kan leiden tot het wegtrekken van een volk, het verarmen van een regio, het uitputten en vernietigen van een biotoop. Monopolisering leidt tegelijkertijd tot correcties, tot anarchistische zijwegen die mensen zoeken door zich te groeperen om te kunnen overleven en om het recht op gebruik in eigen handen te nemen. In feite is democratisering en participatie niets anders dan het organiseren van een tegenbeweging - tegenspraak - tegen een eenzijdige inname van basisnoden van mensen.

De invloed en impact van de nieuwe media leidt tot een schaalvergroting van 'the commons'. Mensen organiseren en groeperen zich wereld wijd. Een mooi voorbeeld is Wikepedia.

Dit debat over 'the commons' is wat ons betreft pas gestart. Discussies over de rol van de staat, de plaats van democratie, het zelforganiserend vermogen van mensen, de nood aan herdefiniering van basisbegrippen eisen hun plaats op en we zullen  er dan ook in de komende  tijd d nodige aandacht aan besteden...